Adatkezelési tájékoztató

1 Az adatkezelési tájékoztató célja

Perfect Play Kft. (2100 Gödöllő, Domboldal utca 4, a továbbiakban: Szolgáltató), https://blaszlo.hu/ weboldal (a továbbiakban: Honlap) működtetése során a Honlapra látogatók (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli.

A Szolgáltató, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az adatok kezelésével összefüggésben a Szolgáltató ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Honlapon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az Érintett a Honlap használatával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

A Perfect Play Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://blaszlo.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ címen.  A Perfect Play Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Az esetleges változásokról a megfelelő időben értesíti látogató közönségét.

Jelen közleményünkhöz kapcsolódó kérdésekkel kérjük forduljon hozzánk e-mailben az info KUKAC perfectplay.hu címen, és megválaszoljuk kérdését.  A Perfect Play Kft. elkötelezett ügyfelei illetve partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az ügyfelek és partnerek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Perfect Play Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Perfect Play Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2 Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, info KUKAC perfectplay.hu e-mail címen, valamint a 2100 Gödöllő, Domboldal utca 4. szám alatti levelezési címen léphet kapcsolatba velünk, azaz az adatkezelővel.  A Perfect Play Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt, a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 1 év elteltével töröl.

Cégnév: Perfect Play Kft.
Székhely: 2100 Gödöllő, Domboldal utca 4.
Cégjegyzékszám: 13-09-157157
A bejegyző bíróság megnevezése: Budapest környéki törvényszék cégbírósága
Adószám: 23957037-2-13
Telefonszám: +36-30-779-17-97
E-mail: info KUKAC perfectplay.hu

Adatvédelmi nyilvántartási szám: nincs, mivel a blaszlo.hu oldalon nem gyűjt személyes adatokat, így nem történik adatkezelés

3  A kezelt adatok köre

3.1 Cookie-k (Sütik)

A sütik feladata

  • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
  • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
  • megkönnyítik a weboldal használatát;
  • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k
Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a blaszlo.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)
A blaszlo.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a blaszlo.hu weboldal információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintett saját böngészőjében:

  • hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
  • hogyan fogadhat el új cookie-kat,
  • hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
  • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

A fentieken túl: a blaszlo.hu weboldalának felkeresésekor a láblécben található „Ok” vagy „Nem fogadom el” gombok egyikének kiválasztásával a látogató eldöntheti, hogy elfogadja –e a Harmadik fél által elhelyezett sütiket, vagy elutasítja azokat.

3.2 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

A blaszlo.hu weboldalon nincs kapcsolatfelvételi lehetőség, ezért online ügyintézés sem történik.

3.3 Hírlevélhez kapcsolódó adatok

A blaszlo.hu weboldalon az adatkezelő nem alkalmaz hírlevelet, így nem lehetséges a feliratkozás sem.

4 A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

A blaszlo.hu weboldalon nem történik személyes adatkezelés, ezért megőrzési időről sem beszélhetünk.

5 Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

A blaszlo.hu weboldalon nem történik személyes adatkezelés, ezért adatkezelési célról, módról és jogalapról sem beszélhetünk.

6 Az adatok fizikai tárolási helyei

A blaszlo.hu weboldalon nem történik személyes adatbekérés, ezért az adatok fizikai tárolásáról sem beszélhetünk.

7 Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

A blaszlo.hu weboldalon nem történik személyes adatbekérés, ezért adattovábbításról illetve adatfeldolgozásról sem beszélhetünk.

8 Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

A blaszlo.hu weboldalon nem történik személyes adatbekérés, ezért jogérvényesítési lehetőségekről sem beszélhetünk.

8.1 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu

9  Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Perfect Play Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek Honlapon keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a Honlap használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018.05.24 napjától érvényes.

Gödöllő, 2018. május 24.

Vissza főoldalra